خانه | درباره ما

درباره ما

خط مشی اتحادیه

اتحادیه، کسب و افزایش رضایت اعضا، مراجعه کنندگان و دیگر ذی نفعان (مشتریان) خود را درکنار بهبود مستمر کیفیت، به عنوان مهمترین هدف سازمان ، برگزیده و براساس قانون نظام صنفی، خود را نسبت به ارایه خدمات باکیفیت متناسب جهت تامین نیازمندی های ایشان متعهد می داند.
هیأت مدیره برای رسیدن به این خط مشی، الگوی سیستم مدیریت کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی را برپایه مشارکت همگانی کارکنان در تمامی رده ها و سطوح سازمانی برگزیده و در این راستا اهداف ذیل را سرلوحه خود قرار داده است:
 .افزایش رضایت اعضای صنفی، مراجعه کنندگان و دیگر ذی نفعان محترم
 .بهبود مستمر کیفیت با رعایت صحت، دقت و سرعت در ارایه خدمات در تمام زمینه های کاری اتحادیه
 .آموزش و به سازی نیروی انسانی و ارتقای انگیزه خدمت و همدلی بین کارکنان و مدیریت، و اشاعه فرهنگ کاری با کیفت
 .بهبود اطلاع رسانی و پاسخ گویی سریع و صحیح به مشتریان و ارایه خدمات مشاوره ای بهینه به اعضا، مراجعه کنندگان و دیگر ذی نفعان اتحادیه
.هیات مدیره اتحادیه با اعتقاد راسخ به اهداف یاد شده، همه امکانات را برای نیل به این مقاصد فراهم نموده و تلاش می کند تا با تعامل و همکاری همه جانبه با ذی نفعان، به اهداف پیش گفته دست یابد.

ما را دنبال کنید

Pinterest
Pinterest
LinkedIn
Instagram
SOCIALICON
SOCIALICON